Beautystaffs.net © 2009 

 

 Kennel Beautystaff består av Tone Puggaard og Jan Tore Vangstad. Vi holder til i Verdal i Nord-Trøndelag, hvor vi driver ett lite oppdrett av Staffordshire Bull Terriere. Vår målsetning er å avle frem rasetypiske og friske familiehunder, både mentalt og fysiskt. Om noen skulle vise seg og gjøre det bra i utstillingsringen, tar vi det som ett ekstra pluss.

 

Vi fikk vår første Staffordshire Bull Terrier i hus i 2002, og ble helt betatt av denne fantastiske rasen. De er noen herlige klovner, som gjør alt for å blidgjøre sine eiere og andre mennesker de møter. De elsker mennesker og spesielt barn ( I England kalles de for nanny-dogs- barnepike hunden) De er på grunn av dette ikke særlig egnet som vakthund. Jakt er heller ikke deres sterke side. Ellers er det bare fantasien som setter en stopper for hva de kan brukes til.

Alt i alt kan vi si at Staffordshire Bull Terrieren er en fantastisk rase som oppfyller alle de kravene vi ser etter i en hund.

 

 I 2003 kom Amstaffen vår i hus, en helt fantastisk jente, med en helt utrolig personlighet. Vårt kennel naven er en tributt til vår fantastiske Amstaff. Etter dette har det blitt flere Staffordshire Bull Terriere på oss, og vi har for tiden 4 hunder hjemme. De bor inne sammen med oss, som fullverdige familie medlemmer.

 

Dersom du har spørsmål om rasen elller hundene våre er du velkommen til å sende oss en mail eller ringe.           

 

                                       Med Vennelig Hilsen

                                       Kennel Beautystaff's

                           Tone Puggaard og Jan Tore Vangstad

 

                                                                                                                                 

 

 

Kennel Beauty Staff consists of Tone Puggaard and Jan Tore Vangstad. We are located in Verdal in Nord-Trondelag,Norway, where we run a small breeding of Staffordshire Bull Terriers. Our goal is to breed dogs that match the breed standard, and healthy family dogs, both mentally and physically. If any of the pups should do well in the show ring, we take it as an extra bonus.

We got our first Staffordshire Bull Terrier in 2002, and was completely captivated by this wonderful breed. They are some wonderful clowns, who will do anything to please their owners and other people they meet. They love people and especially children (in England they are called the nanny-dog) They are due to this not particularly suited as a guard dog. Hunting is not their strong suit. Otherwise it is just your imagination who will set the limit for their use.

All in all we can say that the Staffordshire Bull Terrier is a wonderful breed that meets all the requirements we look for in a dog. 

 
In 2003,we got our Amstaff , a fantastic girl, with an unbelievable personality. Our kennel name is a tribute to our wonderful Amstaff. After this, there has been more Staffordshire Bull Terriers for us, and we currently have 4 dogs at home. They live inside with us as full family members.

If you have questions about the breed or our dogs, you are welcome to send us an email or call.

                                            Best Regards

                                       Kennel Beautystaff's

                            Tone Puggaard og Jan Tore Vangstad