L2-HGA L2 hydroxyglutaric aciduria

I løpet av de siste årene har et lite antall staffer blitt diagonstisert med en stoffskiftesykdom som har fått navnet L-2 hydroxglutaric acidiura eller L2-HGA. Denne sykdommen har vist seg på ulike måter der hunder har vist atferdsendring, demens (stirrer ut i luften, legger seg til under bord og i kroker, bortfall av lydighet og husrenhet),nervøs tilstand med sterke anfall, intoleranse, ataksi(ukoordinerte bevegelser), skjelvinger og muskelstivhet. Hunder fra ulike blodlinjer er blitt angrepet og antall hunder som har fått diagnosen har økt. Sykdommen (og lignende sykdommer, D-2 HGA) er også funnet hos mennesker, også svært sjelden, men allikevel ødeleggende for de familier som er rammet. Sykdommen har en recessiv arvelighet, som betyr at begge foreldre må være bærere av det defekte genet for at avkommet skal bli rammet.

Nylig er det laget en DNA analyse som kan bestemme hvilke hunder som er bærere av genet som er årsaken til L2. Det er tilrådelig at ALLE AVLSDYR burde testes slik at sykdommen kan utryddes.

For å ta denne analysen oppfordrer vi alle oppdrettere og bekymrede eiere av hunder som har symptomer på sykdommen til å la en veterinær ta 3 ml blod som sendes inn sammen med et eget skjema til Animal Health Trust i England.

Den totale kostnaden vil være 67 £ per hund + veterinær i Norge .

Det kan ta opp til seks uker før testresultatet er klart, så påse at blodprøven blir levert i god tid før planlagt parring.

Resultatet du får tilbake vil være:

Clear/Fri

Carrier/Bærer

Affected/Rammet    

Har to normale kopier av genet, og vil ikke utvikle sykdommen. 

Har en normal kopi av genet og en mutert kopi, og vil ikke utvikle sykdommen, men gi videre genet til 50% av avkommet sitt (i snitt). Bærere kan altså parres med frie hunder uten at avkommet vil utvikle sykdommen.

Har to kopier av det muterte genet. Hunden vil utvikle sykdommen, og begge foreldrene vil være bærere.

Dersom du ønsker å laste ned skjemaet kan du besøke denne nettsiden: