Beautystaffs.net © 2009 

 

 

 

 

 

  Hereditary Cataract og PHPV Persistent Hyperplastic Primary Vitroeus.

Staffordshire Bull Terrier har i mange år hatt gjentatte diagnoser med to øyesykdommer.
HC (Hereditary Cataract) og PHPV (Persistent Hyperplastic Primary Vitroeus.
HC nedarves via recessive gener, dvs at det trengs to recessive gener til for at hunden skal bli rammet.
To bærere som parres kan gi valp med sykdommen.
HC er en progressiv sykdom, så selv om valpen ikke blir født med katarakt, vil den utvikle seg over tid
.
Til slutt vil hunden bli helt blind. Begge øynene blir alltid rammet.
HC er ingen ny sykdom på rasen, men har eksistert i over 30 år
.
 

HC kan DNA-testes for å sjekke om hunden er helt fri for genet, bærereller rammet. Blodprøven tas hos dyrlegen, som så sender den til Animal Health Trust i England for testing. Blodprøven kan tas allerede når hunden er valp, og resultatet vil du få innen ca. 6 uker.
Den totale kostnaden vil være 67 £ per hund + veterinær i Norge . Hvis man sender inn på HC og L2-Hga samtidig vil prisen bli 120 £ per hund + veterinær i Norge.
Det kan ta opp til seks uker før testresultatet er klart, så påse at blodprøven blir levert i god tid før planlagt parring.

Dersom du ønsker å laste ned skjemaet kan du besøke denne nettsiden:

 

http://www.aht.org.uk/genetics_tests.html

 

Resultatet du får tilbake vil være:


Clear/Fri

Har to normale kopier av genet, og vil ikke utvikle sykdommen.

 


Carrier/Bærer

Har en normal kopi av genet og en mutert kopi, og vil ikke utvikle sykdommen, men gi videre genet til 50% av avkommet sitt(i snitt). Bærere kan altså parres med frie hunder uten at avkommet vil utvikle sykdommen.

 


Affected/Rammet     
Har to kopier av det muterte genet. Hunden vil utvikle sykdommen, og begge foreldrene vil være bærere.


Resultatene du får tilbake er enten: Fri, Bærer eller Rammet.
Hva skjer hvis man parrer de forskjellige?

 

    

Fri x Fri: alle valpene blir fri.

Fri x Bærer: 50% av valpene blir fri, 50% blir bærere.

Fri x Rammet: alle valpene blir bærere, men ingen rammet.

Bærer x Bærer: 25% blir fri, 50% blir bærere, 25% blir rammet.

Bærer x Rammet: 50% blir bærere, 50% blir rammet.

Rammet x Rammet: alle valpene blir rammet av sykdommen.

      

 

 

 


 


PHTVL/PHPV
(Persisterende hyperplastisk tunica vasculosa lentis/persisterende hyper-plastisk primær vitreus)

Medfødt misdannelse i bakre del av øyet, representerer rester av blodkarsystemet fra fosterstadiet. Alvorlighetsgrad varierer fra bare små pigmentflekker på linsenes baksider til store forandringer med blødninger og katarakt i linsene
PHPV er en øyesykdom som er synlig fra hunden er valp. Man kan øyelyse valper på 6 uker for å få diagnosen. Sykdommen er ikke progressiv, så har ikke valpen sykdommen, så vil hunden heller ikke utvikle den senere. Hvis valpen er rammet,vil den forbli rammet resten av livet,men sykdommen vil ikke utvikle seg og bli verre. Derimot vil den holde seg på det stadiet den er,resten av hundens liv.
Grad 0 = normal.
Grad 1 = flekker på linsens bakside. Ingen avelshinder og påvirker ikke synet.
Grad 2 = gir ofte katarakt som utfall.
Grad 3-6 = gir mer alvorlige forandringer.