Forvert 

Vi har nå begynt å se oss om etter forverter til i hovedsak tisper. Hvis dette er av interesse, er du velkommen til å ta kontakt på mail eller telefon.

                                         Generelt

Hvis du vurderer å være forvert for Kennel Beautystaff's, er det viktig at du leser gjennom nedenstående, og gjør deg kjent med betingelsene.

Vi setter krav til forverter om å trene hunden til utstlilling, og også være villige til å vise hunden på utstillinger. Hunden må holdes i god form, så det vil bli mye fysisk aktivitet med hunden. Vi vil også at forverter deltar på valpekurs, og ett grunnkurs. Vi har også krav til sosialisering av hunden. Den må takes med på det meste, som bussturer, byturer, miljøtreninger osv. Så du må like å bruke tid på hunden. Dette fordi at vi vil ha en trygg og selvsikker hund. Det er også ett krav at du bor i Trøndelag.

Forvert vil stå for alle daglige utgifter med hunden. Som mat, veterinær, forsikring osv. Oppdretter vil dekke påmeldingsavgift til utstillinger og prøver som er av interesse. Ønsker forvert å konkurrere utenom disse, står forvert for kostnader selv.

Opdretter vil stå for utgifter i forbindelse med røngten (HD/AA) og øyenlysning.

Forvert har selv ikke adgang til å bruke hunden i avel

Oppdretter har krav på minimum 2 kull etter tispe. Etter dette vil tispen bli skrevet over på forvert. Inntil dette vil hunden stå registrert på oppdretter. Forvert betaler ingenting for tispen, men vil heller ikke ha mulighet til å tjene inn penger på valpekullene.

Oppdretter vil ta hjem tispen når den er 4-5 uker på vei. Og forvert vil få tispen hjem når valpene er levert. Dette for at at tispen skal få slå seg til ro hjemme hos oppdretter før valping, og for at oppdretter skal kunne følge valpene tett fra begynnelsen. Det vil da heller ikke oppstå utgifter i forbindelse med kull for forvert. Oppdretter vil dekke alle utgifter i forbindelse med paring og kull.